76/47 ซอยคุณวิศาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600